De peste 28 de ani străbatem împreună
drumul sinuos pe care evoluează legislaţia.


      În anul 2020, produsul LEX EXPERT şi Compania de Informatică Neamţ au sărbătorit 25 de ani de activitate.
      Unul din cele mai dragi proiecte pe care le-am conturat atunci a fost încununat cu laurii împlinirii:

Am lansat revista "Clepsidra Lex Expert"!

      Spicuiri din articolele incluse în primul număr al revistei "Clepsidra Lex Expert":


Arc peste timp
Dan Lupaşcu: Nu există dreptate în afara adevărului

Sărbătoarea Sfântului Mihail la Mont Saint-Michel
Mihaela Luca: Duminici în Cerul Arhanghelului

Drumul spre Everest Base Camp
Ciprian Chiriac: Treaptă cu treaptă către sanctuarul munţilor

Uvertură la un nou sfert de veac
Echipa Lex Expert: Bazarul cu dorinţe

Cele mai accesate întrebări

 
       1. Republicarea actelor în vigoare, cu renumerotarea articolelor, este o soluţie adecvată pentru sistemul legislativ actual?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
 
        2. După modificarea Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 154/2019, şedinţa de informare privind avantajele medierii rămâne în continuare facultativă?
  Avocat Corina Gafta            
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
      Analizând prevederile Legii nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 154/2019, precum şi deciziile Curţii Constituţionale referitoare la mediere, putem considera că atât medierea, cât şi şedinţa de informare privind avantajele medierii îşi păstrează în continuare caracterul facultativ.
        3. Începând cu 1 ianuarie 2020, s-au modificat din nou valorile pentru pragurile din domeniul achiziţiilor publice?
  Utilizator LEX EXPERT            
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
      Da, începând cu 1 ianuarie 2020, Comisia Europeană a modificat pragurile valorice din domeniul achiziţiilor publice şi noile valori se aplică în mod direct şi imediat în legislaţia naţională.


 

Trei membri ai echipei LEX EXPERT
au absolvit, în luna iunie 2017,
Facultatea de Drept
a Universităţii din Bucureşti.

       Mihaela Luca, autor al programului LEX EXPERT şi unul dintre directorii societăţii Compania de Informatică Neamţ, a fost chiar şefă de promoţie.

       Detalii în ştirea Şefa de promoţie de la Facultatea de Drept din Bucureşti este o nemţeancă! (publicată în ziarul nemţean Vestea).


 
 

       Arhivă - Bun venit anului 2023!
 

       Un sfert de veac împreună - Panou aniversar
 

       Arhivă - Bun venit anului 2020!
 

       Arhivă - Bun venit anului 2019!
 

       Arhivă - LEX EXPERT la 20 de ani

 
Tradiţie Renume Performanţă
 

       Conform dicţionarului latin-român consilium înseamnă, între altele, sfat, dezbatere, judecată, înţelepciune, intenţie, hotărâre.
       Din limba latină termenul a pătruns în toate limbile europene, din el derivând cuvinte cu sensuri diverse, dar toate înrudite cu înţelesul iniţial: sfat, persoană care dă sfaturi, for de la care se primesc îndrumări, instituţie unde se iau decizii etc.

       Pornind de la valenţele multiple pe care le implică denumirea sa, LEX EXPERT CONSILIUM îşi propune să devină un forum care să reunească întrebările dumneavoastră cu privire la produsul LEX EXPERT, la legislaţia românească sau europeană şi la alte probleme conexe.
       Desigur, forumul va încerca să prezinte şi răspunsurile la aceste întrebări, iar, acolo unde răspunsul se va dovedi greu de găsit, vom încerca să descoperim împreună cu dumneavoastră soluţia optimă pentru problema ridicată.
 
 
ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA:
Produsul LEX EXPERT
Legislaţie
Jurisprudenţă
Traducerea actelor normative în limba engleză
Alte probleme

 
 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!