HomeLex Expert ConsiliumMediere

Consideraţii referitoare la caracterul facultativ
al şedinţei de informare privind avantajele medierii şi la
modificările efectuate prin Legea nr. 154/2019

       Rezumat:
       Legea nr. 192/2006, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 154/2019, nu conţine dispoziţii care să prevadă că anterior introducerii cererii de chemare în judecată părţile au obligaţia de a încerca soluţionarea litigiului prin mediere sau de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii.
       Dacă, în unele dispoziţii ale Legii nr. 192/2006, caracterul facultativ al medierii sau al şedinţei de informare nu pare absolut evident, pot fi avute în vedere şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 266/2014, nr. 560/2018 şi nr. 415/2019. Aceste decizii general obligatorii stabilesc că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea accesului liber la justiţie şi, prin urmare, participarea la procedura medierii sau la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii nu poate constitui o obligaţie pentru părţi, ci trebuie să reprezinte doar o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor.
       Pentru a evidenţia contextul legislativ în care a fost învestită Curtea Constituţională cu judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate referitoare la mediere şi efectul determinant pe care l-au avut deciziile Curţii Constituţionale nr. 266/2014, nr. 560/2018 şi nr. 415/2019 în stabilirea caracterului facultativ al şedinţei de informare privind avantajele medierii, în capitolul 1 este prezentat istoricul evenimentelor legislative care au afectat caracterul obligatoriu sau facultativ al şedinţei de informare privind avantajele medierii. În capitolul 2 sunt analizate modificările efectuate de Legea nr. 154/2019 asupra Legii nr. 192/2006 şi implicaţiile lor asupra caracterului facultativ al şedinţei de informare privind avantajele medierii şi, în general, al procedurii medierii.

       

       Cuvinte-cheie:
       Mediere, şedinţă de informare privind avantajele medierii, decizii ale Curţii Constituţionale, excepţii de neconstituţionalitate.

       Domenii/Subdomenii:
       Mediere
              şedinţă de informare privind avantajele medierii
              caracter facultativ
       Acte normative, evenimente legislative
              excepţii de neconstituţionalitate

 

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!