HomeLex Expert ConsiliumAchizitii publice (praguri 2020)

Precizări privind modificarea pragurilor valorice din domeniul achiziţiilor publice

       Rezumat:
       Din doi în doi ani Comisia Europeană revizuieşte pragurile valorice în domeniul achiziţiilor publice şi stabileşte noile valori ale acestor praguri, atât în euro, cât şi în monedele naţionale ale statelor membre a căror monedă nu este euro. La 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare noile praguri valorice, stabilite de Comisia Europeană la ultima revizuire.
       Aceste noi praguri valorice se reflectă în mod direct şi imediat în Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 şi Legea nr. 100/2016, implicând modificarea tuturor dispoziţiilor din aceste legi care cuprind respectivele praguri valorice, prin înlocuirea vechilor valori cu noile valori, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2020.

       

       Noile praguri valorice din domeniul achiziţiilor publice, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2020:
        Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
        Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
        Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

       Cuvinte-cheie:
       Achiziţii publice, praguri valorice, dreptul Uniunii Europene, aplicarea dreptului Uniunii Europene în sistemul dreptului român, directivă.

       Domenii/Subdomenii:
       Achiziţii publice
              praguri valorice
       Dreptul Uniunii Europene
              aplicarea dreptului Uniunii Europene în sistemul dreptului român
              directivă
       Acte normative, evenimente legislative
              aplicarea dreptului Uniunii Europene în sistemul dreptului român

 

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!