HomeLex Expert ConsiliumLegislaţie

LEX EXPERT CONSILIUM
LEGISLAŢIE

       În afara întrebărilor pe care ni le veţi trimite dumneavoastră în mod expres pentru LEX EXPERT CONSILIUM, vom adăuga pe site şi unele întrebări pe care, în calitate de utilizatori ai produsului LEX EXPERT, ni le adresaţi frecvent prin telefon sau prin e-mail.
        7. Începând cu 1 ianuarie 2020, s-au modificat din nou valorile pentru pragurile din domeniul achiziţiilor publice?
  Utilizator LEX EXPERT            
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
      Da, începând cu 1 ianuarie 2020, Comisia Europeană a modificat pragurile valorice din domeniul achiziţiilor publice şi noile valori se aplică în mod direct şi imediat în legislaţia naţională.


       6. După modificarea Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 154/2019, şedinţa de informare privind avantajele medierii rămâne în continuare facultativă?
   
  Avocat Corina Gafta            
   
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
       Analizând prevederile Legii nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 154/2019, precum şi deciziile Curţii Constituţionale referitoare la mediere, putem considera că atât medierea, cât şi şedinţa de informare privind avantajele medierii îşi păstrează în continuare caracterul facultativ.
       5. Este adevărat că începând cu 1 ianuarie 2018 s-au modificat pragurile referitoare la achiziţii publice prevăzute de art. 7 din Legea nr. 98/2016?
   
  Utilizator LEX EXPERT            
   
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
       Da, începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-au modificat atât pragurile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 98/2016, cât şi alte praguri prevăzute de această lege. De asemenea, s-au modificat valorile unor praguri prevăzute de Legea nr. 99/2016 şi de Legea nr. 100/2016.
       4. În textul actelor normative, al hotărârilor judecătoreşti şi al lucrărilor de specialitate se utilizează atât sintagma "Codul penal din 1968", cât şi sintagma "Codul penal din 1969". Care dintre cele două sintagme este corectă?
   
  Utilizator LEX EXPERT            
   
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
       Apreciem că sintagma care defineşte în mod corect vechiul Cod penal (Legea nr. 15/1968) este "Codul penal din 1968".
       3. Republicarea actelor în vigoare, cu renumerotarea articolelor, este o soluţie adecvată pentru sistemul legislativ actual?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Deocamdată nu am primit răspunsuri sau comentarii.
       2. Care este forma actuală a art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată? Este încă în vigoare alin. (2) al art. 95 din aceeaşi lege?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Deocamdată nu am primit răspunsuri sau comentarii.
       1. Care sunt implicaţiile publicării Regulamentului (UE) nr. 1336/2013, care modifică directivele transpuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Comentariu 1 (Compania de Informatică Neamţ):
       La sfârşitul anului 2015, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trei regulamente – Regulamentul (UE) 2015/2340, Regulamentul (UE) 2015/2341 şi Regulamentul (UE) 2015/2342 –, care modifică din nou pragurile prevăzute de directivele europene referitoare la achiziţii. Efectul acestor trei regulamente asupra pragurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 rămâne însă incert, aşa cum a fost şi în cazul Regulamentului (UE) nr. 1336/2013.
       Comentariu 2 (Compania de Informatică Neamţ):
       La data de 26 mai 2016, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost abrogată şi au intrat în vigoare noile acte normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016, Legea nr. 100/2016 şi Legea nr. 101/2016.
       Aceste legi prevăd fără echivoc că pragurile valorice din legislaţia naţională se modifică ori de câte ori Comisia Europeană revizuieşte pragurile din directive, stabilind valori noi pentru aceste praguri. A se vedea în acest sens şi răspunsul la întrebarea nr. 5.
 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!