HomeLex Expert ConsiliumRepublicări

Dificultăţi pe care le aduce în practică republicarea actelor cu renumerotarea articolelor

       Rezumat:
       Republicarea actelor normative cu renumerotarea articolelor aduce multe dificultăţi, pentru că după republicare atât autorii documentelor, cât şi destinatarii lor trebuie să utilizeze două forme ale aceluiaşi act normativ, în care articolele sunt numerotate diferit.
       Materialul prezintă câteva din motivele pentru care renumerotarea articolelor la republicare ar trebui să devină excepţia, şi nu regula. Sunt prezentate inconvenientele aduse de renumerotarea articolelor în câteva cazuri emblematice, şi anume:
       – republicarea pentru a doua oară a Codului de procedură civilă, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015;
       – republicarea actelor normative care au suferit doar modificări minore;
       – republicarea succesivă a actelor normative.

       

       Cuvinte-cheie:
       Republicare, Cod de procedură civilă.

       Domenii/Subdomenii:
       Cod de procedură civilă
       Acte normative, evenimente legislative
              republicare

 

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!