HomeLex Expert ConsiliumCele mai recente întrebări

LEX EXPERT CONSILIUM
CELE MAI RECENTE ÎNTREBĂRI

       În societatea antică erau deja consacrate dezbaterile în piaţa publică, dialogul filosofic, propus de Socrate ca nouă metodă pentru relevarea adevărului, sau Akademia lui Platon. De atunci şi până în perioada contemporană, marii cărturari şi gânditori ai omenirii (între care se remarcă cu pregnanţă personalitatea complexă a lui Einstein) au subliniat necontenit că întrebările iscoditoare sunt cele care au condus spre marile descoperiri ale umanităţii şi că învăţăm, cu adevărat, numai punându-ne întrebări cu privire la lucrurile care ne interesează.
       Aşadar, în mod firesc întrebările vor avea rolul principal pentru LEX EXPERT CONSILIUM. Ne vom bucura când aceste întrebări vor primi răspunsuri relevante, care să fie utile pentru cât mai mulţi beneficiari.
       Însă există întrebări la care nu se poate întotdeauna găsi un răspuns concludent şi sigur. Acest lucru nu umbreşte cu nimic frumuseţea şi importanţa unor asemenea întrebări. Generând opinii, dezbateri şi comentarii, este posibil ca tocmai aceste întrebări, fără răspuns aparent, să ajute clarificarea unor aspecte esenţiale.
Vă invităm să construim împreună LEX EXPERT CONSILIUM,
tribuna unde îşi pot găsi ecou
cele mai acute întrebări din domeniile legislativ şi juridic.
       În aşteptarea primelor întrebări sosite de la dumneavoastră, vă propunem spre dezbatere trei subiecte, lansate de Compania de Informatică Neamţ pe pagina dedicată întrebărilor referitoare la legislaţie.
       5. Este adevărat că începând cu 1 ianuarie 2018 s-au modificat pragurile referitoare la achiziţii publice prevăzute de art. 7 din Legea nr. 98/2016?
   
  Utilizator LEX EXPERT            
   
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
       Da, începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-au modificat atât pragurile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 98/2016, cât şi alte praguri prevăzute de această lege. De asemenea, s-au modificat valorile unor praguri prevăzute de Legea nr. 99/2016 şi de Legea nr. 100/2016.
       4. În textul actelor normative, al hotărârilor judecătoreşti şi al lucrărilor de specialitate se utilizează atât sintagma "Codul penal din 1968", cât şi sintagma "Codul penal din 1969". Care dintre cele două sintagme este corectă?
   
  Utilizator LEX EXPERT            
   
       Răspuns (Compania de Informatică Neamţ):
       Apreciem că sintagma care defineşte în mod corect vechiul Cod penal (Legea nr. 15/1968) este "Codul penal din 1968".
       3. Republicarea actelor în vigoare, cu renumerotarea articolelor, este o soluţie adecvată pentru sistemul legislativ actual?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Deocamdată nu am primit răspunsuri sau comentarii.
       2. Care este forma actuală a art. 58 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată? Este încă în vigoare alin. (2) al art. 95 din aceeaşi lege?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Deocamdată nu am primit răspunsuri sau comentarii.
       1. Care sunt implicaţiile publicării Regulamentului (UE) nr. 1336/2013, care modifică directivele transpuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii?
Mihaela Luca
Director – Compania de Informatică Neamţ
       Comentariu 1 (Compania de Informatică Neamţ):
       La sfârşitul anului 2015, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trei regulamente – Regulamentul (UE) 2015/2340, Regulamentul (UE) 2015/2341 şi Regulamentul (UE) 2015/2342 –, care modifică din nou pragurile prevăzute de directivele europene referitoare la achiziţii. Efectul acestor trei regulamente asupra pragurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 rămâne însă incert, aşa cum a fost şi în cazul Regulamentului (UE) nr. 1336/2013.
       Comentariu 2 (Compania de Informatică Neamţ):
       La data de 26 mai 2016, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost abrogată şi au intrat în vigoare noile acte normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016, Legea nr. 100/2016 şi Legea nr. 101/2016.
       Aceste legi prevăd fără echivoc că pragurile valorice din legislaţia naţională se modifică ori de câte ori Comisia Europeană revizuieşte pragurile din directive, stabilind valori noi pentru aceste praguri. A se vedea în acest sens şi răspunsul la întrebarea nr. 5.
 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
actele care sunt accesate
în mod frecvent
pot fi adăugate în
lista de acte favorite.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!