HomeLex ExpertLegislaţia Uniunii Europene

Legislaţia Uniunii Europene

       Începând cu 1 ianuarie 2007, Europa reprezintă viitorul nostru, al tuturor.
       Pentru a răspunde nevoii crescute de informare privind Uniunea Europeană, a fost lansat un nou modul al programului LEX EXPERT – modulul Legislaţia Uniunii Europene.

       Acest modul cuprinde cele mai importante acte din legislaţia Uniunii Europene:
tratate
acorduri şi convenţii
regulamente
directive
decizii
rezoluţii
poziţii comune
recomandări etc.

       Modulul Legislaţia Uniunii Europene este integral în limba română.
       Între actele cu relevanţă deosebită incluse în cadrul acestui modul menţionăm prevederile referitoare la:
sistemul comun al taxei pe valoare adăugată
aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate
achiziţii publice
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)
Codul vamal comunitar
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti
instituţiile de credit şi instituţiile financiare
protecţia mediului
protecţia consumatorilor

       Modulul Legislaţia Uniunii Europene este actualizat săptămânal cu noile acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – seria L (Legislaţie).

       În cadrul acestui modul, actele pot fi regăsite după criterii asemănătoare criteriilor din celelalte module ale programului (cuvinte în titlu, cuvinte în text, tip, număr, domeniu etc.).

       Pentru actele din modulul Legislaţia Uniunii Europene care au fost modificate, în cadrul produsului LEX EXPERT poate fi consultată forma actualizată la zi (versiunea consolidată).

       Ori de câte ori un act din legislaţia României sau din alt modul al produsului LEX EXPERT face trimitere spre un act din legislaţia Uniunii Europene, actul european poate fi accesat direct, prin intermediul legăturii de tip hyperlink.

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!