HomeLex ExpertInstrumente pentru noile coduriTabele de corespondenţă

Tabele de corespondenţă

       Tabelele de corespondenţă oferă utilizatorului posibilitatea de a corela dispoziţiile din actualele coduri cu dispoziţiile din legislaţia anterioară.

       Structura unui tabel de corespondenţă între un cod actual şi vechiul cod este următoarea:
                      coloana 1: articolele din vechiul cod
                      coloana 2: articolele corespunzătoare din actualul cod
                      coloana 3: titlurile articolelor din actualul cod

       În tabel sunt incluse doar articolele din vechiul cod pentru care există dispoziţii identice sau asemănătoare în actualul cod.

       În toate tabelele de corespondenţă, pentru fiecare articol din codul vechi care are corespondenţă în noul cod, linia aferentă cuprinde două secţiuni:
                      secţiunea sintetică
                      secţiunea analitică

       În secţiunea sintetică este indicat articolul din actualul cod care a preluat prevederile articolului din vechiul cod. Articolul din actualul cod este urmat de titlul său.
       Este posibil ca unui articol din vechiul cod să-i corespundă mai multe articole din actualul cod. În acest caz, în coloana a doua se regăsesc în secţiunea sintetică toate articolele corespunzătoare din actualul cod. De asemenea, este posibil ca două sau mai multe articole din vechiul cod să aibă acelaşi articol corespondent în actualul cod.

       Acolo unde este cazul, secţiunea sintetică este urmată de o secţiune analitică, în care corespondenţa prevederilor din vechiul cod este detaliată la nivel de alineat, literă şi/sau punct.

       Nu doar pentru vechile coduri, ci şi pentru celelalte acte normative din legislaţia anterioară abrogate sau modificate la intrarea în vigoare a actualelor coduri şi ale căror prevederi se regăsesc în noile coduri s-au realizat tabele de corespondenţă între articolele din actul abrogat şi articolele corespunzătoare din actualele coduri.

 

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
actele care sunt accesate
în mod frecvent
pot fi adăugate în
lista de acte favorite.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!