HomeLex ExpertDescriere program

Descriere program

       Conceput special pentru a veni în sprijinul cadrelor de conducere şi specialiştilor din domeniile juridic, economic, tehnic sau financiar, programul are o interfaţă prietenoasă, uşor de manevrat şi înţeles de către beneficiar.

       Pentru fiecare act se prezintă:
titlul (rezumatul) actului
textul integral
forma actualizată la zi, care include în text toate modificările efectuate asupra actului
formele anterioare, care includ în text modificările efectuate asupra actului până la o anumită dată
cuprinsul actului, realizat într-o structură arborescentă
conexiuni cu acte anterioare
conexiuni cu acte ulterioare
traducerea în limba engleză
jurisprudenţa aferentă actului
doctrina referitoare la acel act

       Pot fi vizualizate mai multe acte simultan pe ecran.

       Actele sunt introduse cu caractere româneşti (diacritice), ceea ce uşurează parcurgerea lor şi schimbul de informaţii cu alte programe WINDOWS. Sunt preluate toate informaţiile din Monitorul Oficial (inclusiv imagini, tabele, diagrame sau alte reprezentări grafice).

       În orice editor sau program WINDOWS se pot prelua fragmente dintr-un act sau chiar un act integral prin metoda Copy-Paste sau prin metoda drag & drop (conform căreia fragmentul este marcat şi tras cu mausul în poziţia dorită).
       De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a crea documente care să conţină text propriu şi paragrafe preluate din actele conţinute în baza de date a programului LEX EXPERT. Documentele pot fi redactate cu ajutorul editorului inclus în program.

       Legăturile de tip hyperlink între acte sunt realizate într-un mod deosebit de elaborat. Cu ajutorul acestor legături utilizatorul poate accesa, direct din textul pe care îl parcurge, orice act normativ la care se face referire în acel text, la nivel de articol, capitol sau anexă.
       Acolo unde referirea se face spre un alineat, literă sau punct dintr-un articol, poziţionarea se realizează exact pe prevederea respectivă (exact pe alineatul, litera sau punctul indicat în textul de trimitere).

       Conexiunile dintre acte permit utilizatorului să urmărească gradul de actualitate al unui act (în vigoare, abrogat, respins etc.), precum şi succesiunea cronologică a actelor normative modificatoare şi a normelor de aplicare.

       Criteriile de căutare sunt foarte diverse: domeniu/subdomeniu, număr act, tip, emitent, data emiterii, data publicării, data intrării în vigoare, Monitorul Oficial în care a fost publicat actul respectiv, cuvinte în titlu sau cuvinte în text.
       Aceste criterii pot fi combinate între ele, oferind utilizatorului posibilitatea de a regăsi cu uşurinţă un act sau de a studia exhaustiv un anumit domeniu.

       Toate modulele programului sunt interconectate între ele şi integrate într-un tot unitar, facilităţile oferite şi criteriile de căutare fiind identice pentru toate modulele. Lucrul cu produsul devine astfel foarte simplu şi deprinderea facilităţilor sale se realizează uşor, nu numai de către specialiştii în informatică, ci şi de către toţi cei cărora li se adresează direct produsul: avocaţi, magistraţi, consilieri juridici, economişti, cadre de conducere sau specialişti din diverse domenii.


 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!