HomeLex ExpertLegislaţie în limba engleză

Legislaţie în limba engleză

       Pentru a oferi repere asupra legislaţiei României şi utilizatorilor care nu cunosc limba română, acte normative de mare interes au fost traduse în limba engleză.

       Între cele câteva sute de acte pentru care s-a realizat o versiune în limba engleză amintim:
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Legea societăţilor nr. 31/1990
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

       Dacă doreşte, utilizatorul poate vizualiza în paralel versiunea în limba engleză şi forma în limba română a actului.

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
actele care sunt accesate
în mod frecvent
pot fi adăugate în
lista de acte favorite.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!