HomeSfatul săptămâniiLegea nr. 95/2006, republicată

Renumerotarea articolelor la republicarea Legii nr. 95/2006

       În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015 a fost republicată Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Republicarea s-a făcut cu renumerotarea articolelor, alineatelor, literelor şi punctelor.

Exemple referitoare la renumerotarea articolelor

       1. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 a fost introdus în Legea nr. 95/2006 articolul 17^1. Articolul 17^1 din forma nerepublicată a devenit art. 18 în forma republicată. Articolul 18 din forma nerepublicată şi toate articolele următoare au fost renumerotate corespunzător şi astfel articolele din forma republicată devin decalate cu un articol faţă de articolele din forma nerepublicată.

       2. Prin Legea nr. 91/2015 a fost introdus în Legea nr. 95/2006 articolul 40^1. Articolul 40^1 din forma nerepublicată a devenit art. 42 în forma republicată. Articolul 41 din forma nerepublicată şi toate articolele următoare au fost renumerotate corespunzător şi astfel articolele din forma republicată devin decalate cu două articole faţă de articolele din forma nerepublicată.

       3. Articolul 154 din Legea nr. 95/2006 a fost abrogat prin Legea nr. 187/2012. Prin renumerotare, art. 155 din forma nerepublicată a devenit art. 154 în forma republicată. Aşadar, în forma republicată, art. 154 nu apare abrogat, ci este fostul art. 155.

       Fiind vorba despre un act foarte mare, care are peste 900 de articole, renumerotarea articolelor va crea destule dificultăţi în practică, întrucât materialele scrise anterior folosesc numerotarea veche a articolelor, din forma nerepublicată, în timp ce materialele noi, care se referă la evenimente ulterioare datei de 28 august 2015, trebuie să folosească pentru articole numerotarea nouă din Legea nr. 95/2006, republicată. În schimb, materialele noi care se referă la evenimente anterioare datei de 28 august 2015 trebuie să folosească în continuare numerotarea veche a articolelor, din forma nerepublicată.

Butonul Act iniţial → Act republicat

       În cadrul produsului LEX EXPERT, cu ajutorul acestui buton din bara de instrumente, se poate accesa tabelul de corespondenţă cu articolele renumerotate în urma republicării. În acest tabel pe prima coloană sunt indicate articolele din forma veche, nerepublicată, a Legii nr. 95/2006, iar pe a doua coloană sunt indicate articole din forma republicată a Legii nr. 95/2006.

       Articolele din prima coloană se vor folosi pentru evenimente anterioare datei de 28 august 2015, iar articolele din a doua coloană se vor folosi pentru evenimente ulterioare acestei date.

       Cu ajutorul legăturilor de tip hiperlink pot fi accesate, direct din tabelul de corespondenţă, articolele de interes din forma nerepublicată sau din forma republicată a Legii nr. 95/2006.


 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
actele care sunt accesate
în mod frecvent
pot fi adăugate în
lista de acte favorite.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!