HomeLex ExpertJurisprudenţă

Jurisprudenţă

       Prin diversitatea şi calitatea surselor din care este preluată, prin prestigiul autorilor şi înaltul profesionalism cu care sunt elaborate opiniile exprimate, practica judiciară inclusă în produsul LEX EXPERT oferă repere importante în abordarea unor probleme de drept, constituind în acelaşi timp o reflectare fidelă a sistemului judiciar românesc, care, prin informaţiile oferite despre modalităţile concrete în care este aplicată legea, este utilă atât specialiştilor care activează de mult timp pe tărâmul juridic, cât şi celor aflaţi la primele contacte cu domeniul.

       Jurisprudenţa conţine hotărâri judecătoreşti ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale altor instanţe din ţară, precum şi comentarii ale unor autori consacraţi.

       Între instanţele a căror practică judiciară poate fi consultată prin intermediul produsului LEX EXPERT se numără Curtea de Apel Bucureşti, cea mai mare curte de apel din ţară, care, date fiind condiţiile specifice capitalei (prezenţa masivă a firmelor internaţionale, valoare mare a bunurilor şi pretenţiilor din litigiile deduse judecăţii, cauze care sunt prin lege de competenţa instanţelor din Bucureşti), are una dintre cele mai bogate şi interesante jurisprudenţe.

       Culegerile de practică judiciară ale acestei instanţe au deschis colecţia de carte juridică LEX EXPERT, editată de către Compania de Informatică Neamţ prin editura proprie BRILLIANCE, şi sunt incluse integral în programul LEX EXPERT.

       Prin conexiunile asigurate între modulul de legislaţie şi cel de jurisprudenţă se deschid utilizatorului posibilităţi de documentare deosebite. Jurisprudenţa aferentă unui anumit act normativ poate fi urmărită la nivel de articol, lucru deosebit de util în cazul codurilor (civil, penal, de procedură civilă, de procedură penală) sau al actelor de mare interes pentru că permite studierea comparativă a soluţiilor jurisprudenţiale adoptate de diferite instanţe, precum şi evoluţia în timp a practicii judiciare. De asemenea, se pot accesa direct actele normative la care se face referire în cuprinsul oricărei speţe din modulul de jurisprudenţă prin intermediul legăturilor de tip hiperlink.

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!