HomeLex ExpertForme actualizate

Forme actualizate

1. Forma actualizată la zi a unui act normativ

       Având în vedere multitudinea actelor normative modificatoare şi particularităţile sistemului legislativ românesc (cu ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă care după emitere sunt supuse aprobării Parlamentului), devine foarte dificilă urmărirea evoluţiei în timp a unui act. Numărul actelor care modifică un act după publicarea sa în Monitorul Oficial este uneori impresionant.
       Pentru actele modificate, utilizatorul poate accesa textul actualizat, care include toate modificările efectuate asupra actului prin acte normative ulterioare.

       La începutul fiecărui act actualizat, sunt enumerate actele normative modificatoare pe baza cărora s-a realizat actualizarea actului.

       În textul actualizat, articolele, alineatele sau paragrafele care au rezultat în urma unor modificări sunt marcate distinct. În funcţie de configurarea aleasă de utilizator, ele sunt afişate fie cu o culoare diferită, fie cu caractere italice.
       De asemenea, sunt marcate cu roşu şi subliniate articolele care au fost modificate.
       În faţa fiecărei modificări este indicat actul prin care s-a efectuat modificarea respectivă.

       Dacă anumite prevederi dintr-un act normativ au fost declarate neconstituţionale, acest lucru este indicat în textul formei actualizate la zi la articolul sau paragraful respectiv.

2. Forme anterioare ale unui act

       Există situaţii când prezintă interes nu numai forma cea mai recentă a unui act, ci şi forma în vigoare la o anumită dată.
       În program se păstrează toate formele pe care le aduce evoluţia în timp a unui act, astfel încât utilizatorul poate studia actul aşa cum se aplica la un moment dat.
       Pe ecran se afişează o listă cu toate formele existente pentru un act şi data de la care a intrat în vigoare forma respectivă. În această listă sunt incluse cronologic prima publicare, precum şi republicările efectuate de Monitorul Oficial. Astfel, în funcţie de perioada pe care o studiază, utilizatorul poate alege din listă forma în vigoare la o anumită dată.


       Utilizatorul poate configura programul astfel încât pentru toate actele să se deschidă forma în vigoare la o anumită dată, stabilită de utilizator. Această posibilitate se dovedeşte foarte eficientă atunci când se studiază un dosar care se referă la o anumită perioadă, se efectuează un control sau se monitorizează activitatea dintr-o perioadă anterioară.

       Menţionăm că această configurare a programului, care permite să se deschidă formele actualizate în vigoare la o anumită dată, este valabilă doar pentru sesiunea în curs.
       Pentru a evita accesarea ulterioară a unor forme anterioare ale actelor normative, care nu sunt actualizate la zi, la sesiunea de lucru următoare se revine la configurarea implicită, care presupune deschiderea pentru toate actele a formelor actualizate la zi.


 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
pentru un anumit articol
dintr-un act normativ,
se pot accesa
recursurile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!