HomeEditura BrillianceCărţi în colecţia LEX EXPERT

Cărţi în colecţia LEX EXPERT

       Prin colecţia de carte LEX EXPERT, Compania de Informatică Neamţ îşi propune să ofere specialiştilor din domeniul juridic cărţi remarcabile din punct de vedere al conţinutului şi având o ţinută grafică pe măsură.
       Colecţia a fost deschisă de culegerile de jurisprudenţă a Curţii de Apel Bucureşti, în materie civilă, penală şi comercială. Este evident faptul că, din multitudinea de soluţii pronunţate de o instanţă, magistraţii acelei instanţe sunt cei care pot selecta cel mai bine speţele ce prezintă interes deosebit, atât în privinţa subiectelor materiale, cât şi în ceea ce priveşte aspectele procedurale. Aşadar, în mod firesc, culegerile Curţii de Apel Bucureşti, cea mai mare curte de apel din ţară, constituie un reper important în abordarea problemelor de drept pentru categorii largi de jurişti.
       A urmat apoi o colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru editarea unei culegeri naţionale de jurisprudenţă, care şi-a propus să reflecte jurisprudenţa tuturor instanţelor din ţară şi să contribuie la asigurarea unei practici judiciare unitare.

       Am încercat ca aceste prime volume din colecţia LEX EXPERT să fie mai mult decât nişte noi culegeri de practică judiciară. Ne-am străduit ca, prin viziunea nouă în abordarea jurisprudenţei, aceste cărţi să devină instrumente esenţiale atât pentru cei care caută soluţii rapide la întrebări concrete, cât şi pentru cei care, în studiile lor asupra problemelor fundamentale de drept sau asupra modului cum se înfăptuieşte justiţia, trebuie să desfăşoare o laborioasă activitate de documentare.

       Astfel, pentru fiecare speţă se prezintă:
   
descrierea succintă sub forma unui titlu
   
actele normative şi articolele la care se face referire sau care primesc o interpretare în hotărârea respectivă
   
un rezumat privind problema de drept dezbătută şi soluţia oferită
   
prezentarea extinsă a cauzei, cu preluarea motivării în fapt şi în drept efectuate de către Curtea de Apel Bucureşti. Acolo unde este cazul, este prezentată şi argumentarea primei instanţe sau a instanţei de apel, pentru ca cititorul să poată evalua şi punctul de vedere al instanţelor care au dat o soluţie contrară celei finale
   
note şi comentarii ale autorilor privind soluţia pronunţată de instanţă, evoluţia legislaţiei şi a practicii judiciare în domeniu sau alte aspecte care au fost considerate relevante

       Întrucât cărţile au fost gândite mai ales ca sursă de informaţii în activitatea curentă de documentare asupra unor subiecte de drept, fiecare volum cuprinde două indexuri, unul tematic şi altul legislativ.
       Indexul legislativ, care este o premieră pentru culegerile de jurisprudenţă din ţara noastră, conţine toate actele normative pentru care există practică judiciară în acel volum, cu jurisprudenţa aferentă fiecărui articol. Articolele sunt urmate de o scurtă definiţie a lor, pentru a face mai simplă orientarea cititorului. Această abordare a jurisprudenţei la nivel de articol va permite studierea comparativă a interpretărilor şi soluţiilor jurisprudenţiale.

 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară civilă 2001–2002 (608 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară penală 2001–2002 (484 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară comercială 2002 (570 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară civilă 2003–2004 (590 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară penală 2003–2004 (455 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară comercială 2003–2004 (575 pag.) – 60 lei
 
Consiliul Superior al Magistraturii. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor (391 pag.) – 60 lei
 
Consiliul Superior al Magistraturii. Jurisprudenţa naţională 2004–2005 (827 pag.) – 60 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Buletinul Jurisprudenţei Nr. 1 trim. I 2006 (240 pag.) – 30 lei
 
Curtea de Apel Bucureşti. Buletinul Jurisprudenţei Nr. 2 trim. II 2006 (159 pag.) – 30 lei

 

 
 
 
Formulare
    solicitare service
    înscriere pentru newsletter
    avertizare cu privire la actualizare
    toate formularele
 
 
Documentaţii
    Cod fiscal + Norme metodologice
    instrumente pentru noile coduri
    tabele de corespondenţă
    traduceri în limba engleză
    toate documentaţiile
 
 
Ştiaţi că...
Sfatul săptămânii privind
În cadrul produsului
LEX EXPERT,
actele care sunt accesate
în mod frecvent
pot fi adăugate în
lista de acte favorite.
 
Sfatul săptămânii privind
 
 
 
 
Opinia dumneavoastră contează!